2014-07-31

Det händer mycket på Björnås idag.

När jag gick förbi förrådet så fick jag se en Kopparödla bland stenarna. Jag ropade på Alvina och Zachris kom ska ni få se en Kopparorm. Men fick rätta till namnet och sa den ser ut som en orm men är en Kopparödla (Anguis fragilis)
eftersom den helt saknar yttre extremiteter.
Den äter framför allt sniglar och daggmaskar men även insekter tusenfotingar och spindlar. Det förekommer ibland även kannibalism.

YouTube Video


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar